Orientering om Realdania og museumsplaner:

 

Museumsplaner.

PROJEKTSTATUS

Jeg henviser til beretningen på hjemmesiden www.museumscenterfanøbad.dk

Der afholdes bestyrelsesmøde i den kommende uge og lejekontrakt med Gitte Thiesen laves færdig.

 

Realdania projekt.

Kommunen skriver:

Vi har travlt med projektet lige nu, idet det hele skal gøres klar til licitation.

Vi har sammen med de involverede private grundejere/ejerforeninger haft nogle grundige forhandlinger omkring detaljerne i projektet.

Dette er vigtigt, så alle er helt med på, hvad der skal ske på deres matrikel.

Ejerne har selv budt ind med både ideer, men også ressourcer/midler. Derfor får vi et godt ejerskab til projektet.

 

Tidsplanen er:

·       Tegningsmateriale/udbudsmateriale gøres færdigt.

·       Udbud i starten af oktober måned 2016.

·       Anlægsperiode for entreprenøren er fra begyndelsen af november 2016 hen til og med maj 2017. Dette er en lang anlægsperiode for entreprenøren ift. opgaven, og derfor vil det bl.a. være en betingelse, at der ikke bliver arbejdet i Påskeferien. Der er primært tale om en brolægger- og landskabsentreprise.

Snedker/tømreropgaven laves sandsynligvis af arkitekterne selv i samarbejde med lokale snedkere, som kender de lokale håndværkstraditioner.

·       Endelig aflevering på anlægget er i udgangen af maj 2017. Præcis dag/dato er ikke fastlagt. Men det bliver før juni 2017, med en før aflevering 14 dage før den endelig afleveringsforretning, således at man har 14 dage til at få rettet til.

 

 

Indhold er (forbehold ift. i ændringer efter udbudsresultat):

1.     Der bliver gjort en markant indsats i byrummet foran bygningerne tilhørende Fanø Bad Ferielejligheder (tidligere Hotel Fanø Bad/Scan Club).

En ny belægning i tegl introduceres på fortov og pladser. Teglstenene erstatter SF-stenbeton. Cykelstitrace bevares.  Der plantes grønne bede ”strandnatur” hen langs ”Scan Club” og plankerne fjernes. Piksten fjernes. Fodhegn fjernes.

2.     På modsatte side af Strandvejen fra begyndende ved tennisbanerne etableres et aktivitetsområde for bl.a. børn men også for dem, som blot vil nyde udsigten ud mod golfbanen. Trappe/siddetrin placeres i bakken ned mod tennisbanerne. Der laves vandleg/pumpe og balancestubbe til de små børn. Sammenhæng med udeservering (is/øl) ved Pelargoniehuset. Oprydning i krat og ny beplantning.

3.     Kunstfonden har givet 500.000 kr. til at arkitekterne kan udvikle, konstruere og afprøve nye modeller for byrumsmøbler (ex. bænke) og belysningsmaster samt ”vægge som giver læ for vinden”. Vi arbejder i træ med reference til Fanøs bygningsarv og maritime fortid. Flotte trækonstruktioner vil således give et nyt islæt i bylivet ved Fanø Bad fremover. Kunstfondens penge er i tillæg til det budget, vi har til rådighed.

4.     På tværs af Strandvejen etableres på udvalgte steder teglbelægning i niveau med cykelsti/fortov. Således kan nemmere komme over vejen og vi skaber både en hastighedssænkende foranstaltninger og en måde at binde området sammen på. Fra Kellers og over vejen til aktivitetsområdet laves en ekstra bred overgang i tegl. Dette markere begyndelsen til ”promenadeområdet”.

5.     Torv/plads med nye spændende opholdsrum, bænke og belysning laves henne ved svinget/hjørnet foran restauranten i Fanø Bad Ferielejligheders bygning. Pladsen breder sig i teglbelægningen ud over vejen, fortov og cykelsti. Der skabes et såkaldt ”shared space” på stedet. Vi undersøger ideen med trafikpolitiet for nærmere indretning og markering af spor på vejen, sti og fortov.

6.     Point de vue – Strandvejen!

På de to filletter ved indkørslen til Feriecenter Vesterhavet laves to bakker (ca. 1,5 m på toppen) hvor der indbygges en bænk, således at man sidde i læ for vinden med ryggen i bakken. Der skabes et nyt miljø for torvet med nye effektlysmaster. Formålet er bl.a. ændre point de vue ind mod den store parkeringsplads foran feriecentret. Bakken + belægningen, som smyger sig op af bakkerne et par steder, bidrager til rumdannelsen. En lysinstallation sættes midt i point de vue fra Strandvejen. Alt i alt skabes et byrumsmiljø i samspillet mellem den nye effektbelysning og de varme farver i teglstenbelægningen. Dette bidrager også til rumdannelsen og skabelsen af en ny ankomst til centrum af Fanø Bad.

 

 

Det er sådan set i store træk det, der skal ske i projektet. Alt i alt en spændende samspil mellem de private og offentlige arealer.