RealDania projekt: Tre teams skal give bud på nyt Fanø Bad Tre arkitektteams er udvalgt til at udforme hvert deres bud på, hvordan byrummet ved Fanø Bad kan fornys og udvikles. Fanø Kommune står bag projektet i samarbejde Fanø Bads ejerforeninger, forretninger og andre interessenter. Projektet støttes økonomisk af RealDania som en del af kampagnen Stedet Tæller, Kvalitet i kysternes turistbyer. De tre udvalgte teams er:

• ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS og Cornelius + Vöge ApS

• MASU PLANNING, EVERYDAY og Jesper Kongshaug (Architectural Lighting)

• PRIMUS Arkitekter og STED, by- og landskab.

Konkret skal de tre teams nu udarbejde forslag til et samlet koncept for en fornyelse og udvikling af det centrale byrum ved Fanø Bad. Konceptet skal skabe fysisk, mental og social sammenhæng og give Fanø Bad en klar identitet og udtryk, der samtidig også fremhæver stedets særlige karakter ved kysten, og historien som én af de ældste, danske ferie- og badedestinationer. Projektet skal på den måde skabe gode rammer for nyt liv og samvær ved Fanø Bad.

Derudover skal de tre teams komme med forslag til et nyt torv i området.

Torvet skal kunne fungere som et centralt og attraktivt møde- og samlingssted. Samtidig skal torvet give Fanø Bad og området et synligt løft. Torvet skal også kunne fungere som igangsætter for, at området udvikles yderligere med flere aktiviteter og tilbud, for eksempel i form af cafeer og andre erhvervsinitiativer. Torvet skabes i samarbejde med ejerforeningerne i det tidligere badeland og Feriecenter Vesterhavet, som har indvilget i, at Fanø Kommune også lader en mindre del af disse private arealer indgå i udviklingsprojektet. Som indledning til projektet har Fanø Kommune haft tæt dialog med Fanø Bads ejerforeninger, samt beboere, erhvervsdrivende og en række andre interessenter i området, som er kommet med ideer og input.

De tre konkurrerende forslag udarbejdes op mod jul og vil herefter blive udstillet i området ved Fanø Bad, hvor de kan betragtes og kommenteres, inden dommerkomiteen i begyndelsen af 2016 træffer afgørelse om et vinderforslag. Alle har her mulighed for at komme med kommentarer til forslagene, inden dommerkomiteen træffer afgørelse om det endelige vinderforslag.

Erik Nørreby, borgmester, Fanø Kommune siger: »Med et budget på knap 3,4 mio. kr. får man ikke nødvendigvis bygget et helt nyt Fanø Bad op, men forhåbentlig kan vi med det nye torv være med til at videregivet inspiration og optimisme til Fanø Bads mange private ejere«.

Jacob Bay, projektkoordinator, Fanø Kommune siger: »I processen har mange givet udtryk for, at der mangler nogle steder i byrummet, hvor folk kan mødes. Derfor er ideen om en torveplads opstået. Det bliver dog kun i meget lille skala, vi vil kunne udforme pladsen, når der samtidig fortsat skal tages nødvendige hensyn til trafikken og parkeringen«.

Karen Skou, projektchef, RealDania siger: »Vi ser frem til, at vi med konkurrencen får nogle gode bud på et koncept for, hvordan Fanø Bad kan bringes ind i fremtiden.« Organisering Fanø Kommune er bygherre på udviklingsprojektet.

 

Økonomi

Der er afsat 3.486.000 kr. til projektet eksklusiv udgifter til konkurrencen. Projektet finansieres af Fanø Kommune og RealDania.

 

Den videre proces

Arkitektkonkurrencen afvikles frem mod jul 2015. Borgere og andre interessenter får herefter mulighed for at kommentere de færdige forslag, som vil blive udstillet på plancher i lokalerne på restaurant Løven & Nymfen, Strandvejen 58, Fanø Bad, samt på Fanø Kommunes hjemmeside www.fanoe.dk. Det endelige vinderforslag præsenteres for offentligheden i begyndelsen af 2016.

 

Dommerkomite og konkurrenceprogram

Dommerkomiteen er sammensat af: - Borgmester, Fanø Kommune, Erik Nørreby - Projektchef, RealDania Karen Skou - Ekstern arkitektfaglig dommer, Torben Schønherr

Konkurrenceprogrammet kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside: www.fanoe.dk/kommunen/projekter/arkitektkonkurrence-ved-fanoe-bad