Personoplysninger

Foreningen fører almindelige personoplysninger indgivet af medlemmer med henblik på at administrere medlemskab, herunder indkaldelse til generalforsamling, kontingentopkrævning, information til medlemmer, og direkte kommunikation med medlemmer når betimeligt. Disse oplysninger omfatter;

  • Navn (ejer)
  • Postadresse (helår eller “vinter”)
  • Adresse (husejerskab) i Fanø Bad (og eventuelt “husnavn”)
  • Email-adresse
  • Telefonnummer

 

Foreningen opfordrer alle medlemmer, så vidt muligt, til at meddele email-adresse til foreningen med henblik på mere smidig og effektiv kommunikation og kontingentopkrævning.

 

Ved overgang af medlemskab til ny ejer (ejerskifte) / når medlemmer forlader foreningen, bedes medlemmet meddele foreningen herom, jævnfør vedtægterne. Herefter slettes oplysninger om udgåede medlemmerne, dog med respekt for bogføringsregler.

 

Vi opfordrer medlemmer til at henvende sig til foreningen, såfremt oplysningerne ikke er korrekte. Brug “kontakt” under medlemsliste på hjemmesiden.

 

“Telefonbog”

Medlemmer af foreningen indgår i et fællesskab i form af ejerskab af ejendom i Fanø Bad. Foreningens formål understøtter en række fælles formål. Med henblik på at muliggøre kontakt mellem medlemmer, i akutsituationer eller i almindelighed, er “Telefonbogen” tilgængelig for medlemmer via særlig adgangskode på hjemmesiden. Telefonbogen indeholder de ovennævnte oplysninger for medlemmer. Adgang og adgangskode administreres af foreningen - se “kontakt” jævnfør ovenfor.

 

Bestyrelsen vil i øvrigt i den fortsatte udvikling afklare om det vil være formålstjenligt, at den medlemstilgængelige telefonbog indeholder flere eller færre oplysninger. Medlemmer opfordres til at henvende sig til foreningen, såfremt man ønsker at begrænse eller ændre oplysninger i telefonbogen.

 

24. Maj 2018

Bestyrelsen