Generalforsamling Antenne- og Grundejerforening 2020

 

Dato er endnu ikke fastsat, men bliver afholdt inden udgangen af juli 2020.