Bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening varetager forskellige opgaver, der er med til at løfte foreningens område. Der er en del opgaver, der fordeles ud blandt bestyrelsens medlemmer, så jo flere i bestyrelsen, jo mindre arbejdsopgaver. Disse opgaver er bl.a. at sørge for vejvedligehold, hvor en fra bestyrelsen hvert år gennemgår vejene med entreprenøren og aftaler, hvad der skal gøres. Det er også bestyrelsen, der står for udlægning af hø på badestierne, ligesom vi har kontakt med jagtforeningen vedrørende regulering af kaninbestanden.

Foreningen har en fin og forholdsvis ny hjemmeside, som skal plejes og opdateres. Til hjemmesiden er nu tilknyttet en såkaldt telefonbog, hvor de enkelte medlemmer registrerer sig elektronisk. Desværre har alle grundejere endnu ikke tilmeldt sig elektronisk, hvorfor det er vigtigt at holde styr på medlemslisten over både de elektronisk registrerede medlemmer, men tillige af de medlemmer, der stadig får meddelelser via almindelig post.

Foreningens regnskab skal jo stemme, og dette står kassereren for. Foreningen ejer ikke noget, hverken grundstykker eller installationer, hvorfor regnskabet burde forholdsvist overskueligt.

Den årlige generalforsamling skal arrangeres, og helst således at det også bliver et hyggeligt samvær medlemmerne imellem efter mødet.

Formanden har møder med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger på øen, hvor emner af interesse for sommerhusejerne bliver drøftet.

Bestyrelsen skal arbejde for forbedring af forholdene ved Fanø Vesterhavsbad og at støtte udviklingen af turismen mv. Bestyrelsen vil gerne lave det til et hovedtema de kommende år at arbejde for Fanø Bads langsigtede forskønnelse i samarbejde med de andre aktører ved Badet.

Bestyrelsen planlægger selv i høj grad denne del af arbejdet, ligesom den kan lave arrangementer for medlemmerne, hvor man kan møde hinanden og måske blive klogere på Fanø Vesterhavsbads historie, og på den storslåede natur vi har omkring os. En aktiv og driftig bestyrelse vil løfte Fanø Vesterhavsbad. Ved at være med i bestyrelsen kan man selv være med til at skabe et miljø og værne om det sted, vi alle holder så meget af.

 

Juni 2018.

På bestyrelsens vegne

Josefine Franck Bican, Tophuset